Kötücül Yazılımlar

Virüsler; bilgisayar ve bilgisayar özelliği taşıyan cihazlardaki dosyalara tutunabilen ve kendini çoğaltarak bilgisayardaki diğer dosyalara da bulaşma özelliği gösteren zararlı yazılımlar, programlardır. En belirgin özellikleri çoğalarak yayılmak ve bulaştığı dosyalara, sistemlere zarar vermek amacıyla üretilmeleridir. Virüslerin bir sisteme bulaşabilmesi için kullanıcının etkisi oldukça büyüktür. Çünkü bir virüsün aktif olabilmesi için bir şekilde kullanıcı tarafından çalıştırılmasına gereksinim vardır. Dolayısıyla eğer bilgisayarda ya da bilgisayar özelliği taşıyan cihazda otomatik çalıştırma (autorun) açık değilse, virüsün bilgisayara bulaşmasında ilk derece sorumlu olan kullanıcıdır. Eğer otomatik çalıştırma özelliği açıksa herhangi bir kullanıcı etkisi olmadan da virüs aktif olabilir. Bunun için özellikle istenmeyen e-posta (spam) ile gönderilen ve virüs bulunma olasılığı yüksek olan exe, scr, zip, rar uzantılı dosyaları kaynak güvenilir değilse açmamak gerekmektedir.

Truva atı; bilgisayar için yararlı gibi gözükse de kullanıcının çalıştırması sonucu aktif hale gelen zararlı yazılımlardır. Adını da zaten efsanevi Truva atından almaktadır. Çünkü kullanıcı Truva atını kendi isteği ile bilgisayara almaktadır. Bunların virüsler gibi kendini kopyalama özellikleri olmadığı gibi kullanıcı bilgisayara truva atı içeren bir program yüklemedikçe zarar vermezler.

Tuş kaydedici; kullanıcının bilgisayarda yazdığı her şeyi kaydederek, bunu bilgisayara bulaştıran ya da kopyalayan kişiye gönderen program ya da donanımlardır. Amaç kullanıcıların, kullanıcı adları ile şifrelerini ele geçirmektir. Ayrıca mahrem olabilecek yazışmalar da bu şekilde ele geçirilebilir. Örneğin, yazılan bir mail, arkadaşla yapılan özel sohbet bu şekilde kaydedilebilmektedir.

Solucanlar; kopyalanma ve yayılma özelliği olan ve aynı zamanda çalışması için virüsteki gibi bir kullanıcı tarafından aktif edilmeye ihtiyaç duymayan zararlı yazılımlardır. Özellikle ağ üzerinde ve bilgisayarda kaynakların tüketilerek bazı işlemlerin sonlandırılmasına neden olmaktadırlar. Bu zararlı, sistemlerde açık bir kapı bırakmak suretiyle saldırganın veya diğer zararlı yazılımların sistemlere sızmasına, erişmesine olanak sağlarlar. Bilgisayar sistemlerindeki yavaşlıklar bu tür bir zararlı sebebiyle olabilmektedir. Virüslerde olduğu gibi dosya silme gibi bir özellikleri bulunmamaktadır. Örneğin, internette karşılaşılan “1.000.000’uncu kişisiniz”, “ödül kazandınız”, veya “Amerika’ya gitme şansı” gibi dikkat çeken açılır reklam ekranlarına tıklanması bu tür zararlıların bilgisayar sistemlerine bulaşmasına neden olabilmektedir.