ANA SAYFA > TAVSİYELER > KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme, 17 Mart 2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak iç hukuka dahil edilmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yasada, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi ve aktarılması gibi hükümler tanımlanmıştır. Kanunda kişisel veri ise kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır.

Kişisel veriler, kişinin kimlik yapısını ortaya koyan ve kişiye özel bilgiler olarak tanımlanabilir. Kişisel veri kavramının sadece ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi bilgilerden oluşmadığı ayrıca kişilerin fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik tüm bilgilerini kapsadığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda kişinin kimlik bilgilerine ek olarak, vatandaşlık numarası, vergi numarası, pasaport numarası, sosyal güvenlik numarası, sürücü belgesi numarası, taşıt plakası, ev adresi, iş adresi, e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası, özgeçmişi, fotoğrafı, videosu, genetik bilgileri, kan grubu, kriminal geçmişi ve adli sicil bilgileri gibi kişinin belirli veya belirlenebilir olmasını sağlayan tüm bilgiler de kişisel veri sayılabilmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle şüphesiz özellikle internet alanında kişisel verilerin korunması internet ortamının dağınık ve dinamik yapısı gereği daha da zor hale gelmiştir. Bazı paylaşılan bilgilerin harmanlanması ile kişisel veriler oluşturulabilmektedir. Bu bilgilerden çok rahatlıkla diğer kişisel veriler de üçüncü şahıslar tarafından oluşturulabilmektedir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

*