İnternette Hak Hukuk ve Sorumluluklar

İnternet ortamı insanların gerçek hayatta olduğu gibi kendilerini diledikleri gibi ifade edebilecekleri, istedikleri bilgiye istedikleri anda ulaşabilecekleri özgür bir alandır. İnsanlar iletişim özgürlüğüne sahip olduğu gibi erişim özgürlüğüne de sahiptirler ve bu anayasamızda güvence altına alınmıştır. Bu alanı kullanırken aynen gerçek hayatta olduğu gibi birtakım kişilik haklarına riayet edilmesi ve çevrimiçi ortamın bu hak ve sorumluluklara göre kullanılması için birtakım hukuki düzenlemeler yapılmıştır.

h-02

Çevrimiçi ortamda var olan bazı bilişim suçları şunlardır;

Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim

1. Bilgisayar Sabotajı
2. Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
3. Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
4. Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı
5. Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması
6. Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi
7. Yasadışı Yayınlar
8. Ticari Sırların Çalınması
9. Terörist Faaliyetler
10. Çocuk Pornografisi
11. Hacking
12. Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.)

*** Türk Ceza Kanunu’nun 243, 244 ve 245. maddeleri bilişim vasıtasıyla işlenen suçlara düzenleme getirmiştir.

a) 243. madde ile bir bilişim sisteminin bütününe ve bir kısmına hukuka aykırı, olarak girilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi suç olarak düzenlenmiştir.

b) 244.madde ile ‘bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan bir kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmü ile bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren var olan verileri başka bir yere gönderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü getirilmiştir.

c) 245. madde ile de banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması eylemleri bağımsız bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Kredi kartı veya banka kartıyla gerçekleştirilen her türkü hukuka aykırı yarar sağlama eylemi bu suç tipini oluşturmaktadır.

Bilişim suçları yanı sıra internet içerik düzenlemelerine birden fazla kanunda yer verilmekle birlikte bunlardan en önemlisi olan 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 2007 yılında yürürlüğe girmiştir.

Kanun ile ilk defa internet ortamındaki katalog suçlar kapsamındaki yasadışı içerik ile ilgili erişimin engellenmesi usul ve esasları düzenlenmiş ve internet hizmeti veren internet aktörlerine de bir takım yükümlülük ve sorumluluklar getirilmiştir. Kanunda tanımlanmış katalog suçlara ilişkin; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi ve İhbar Merkezi; vatandaşların bu suçlara ilişkin şikâyetlerini bildirebilecekleri müracaat merkezi olarak kurulmuştur. 23.11.2007 tarihinde faaliyete geçen bu merkeze http://www.ihbarweb.org.tr adlı web adresinden yasadışı içeriğe ilişkin ihbarda bulunabilmektedir. Kanun kapsamında ayrıca vatandaşlara internet ortamında kişilik haklarının ihlali ve özel hayatın gizliliği ile ilgili olarak başvuru süreçleri tanımlanmıştır.