İnternet Bağımlılığı

Günümüzde internet kullanımı, toplumsal ve bireysel yaşamın en önemli iletişim yollarından birisidir. İnternet bağımlılığının tanım ve tanı kriterleri konusunda henüz bir uzlaşmışlık yoktur. 1990’lı yıllarda literatüre girmeye başlamıştır. İnternet, insanların birçok ihtiyacını karşılarken bir yandan da bazı özellikleri sebebiyle olumsuz olarak adlandırabileceğimiz bir bağımlılığın oluşmasına sebep olabilmektedir. İnternet kullanım süresinin son zamanlarda artması ve bireyden bireye farklılık gösteren internet kullanım alışkanlıklarının insanlar üzerinde ne gibi etkilere sebep olduğu da çeşitli araştırmalarla sorgulanmıştır. Araştırmalar sonucunda; bazı bireylerin internet kullanımında kendilerini sınırlayabildikleri, bazı bireylerin ise kendilerine herhangi bir sınırlama getiremedikleri için okul, iş, sosyal hayatlarında birtakım problemlerle karşılaştıkları bilgisi elde edilmiştir.

İlk kez psikiyatrist Ivan Goldberg tarafından kullanılan bir terim olan “internet bağımlılığı” kişisel yaşamda bireylerin aşırı internet kullanımının olumsuz etkilerini tanımlamak için tasarlanmıştır.

İnternet bağımlılığı hakkında yapılan araştırmalara göre tanımlanmış bazı belirtiler aşağıdaki gibidir;
Tolerans belirtileri: Sürekli bir şekilde artan çevrimiçi zaman geçirme ihtiyacı,
Geri çekilme belirtileri: İnternet kullanımının sonuçlarını endişe içinde karşılama, internet hakkında takıntılı düşüncelere kapılmak,
Planlanan zamandan daha fazla süre internette kalmak,
İnternet kullanımını azaltmak için sürekli bir istek duymak,
İnternette yapılan faaliyetlere fazla zaman harcamak,
İnternet kullanımına bağlı fiziksel veya psikososyal problemler yaşanmasına rağmen interneti aşırı kullanmaya devam etmek.
İnternet kullanımını azaltmaya veya bırakmaya yönelik başarısız girişimlerde bulunma,
İnternet kullanımının azaltılması durumunda yoksunluk belirtileri (huzursuzluk, öfke vb.),
Günlük aktiviteleri planlama ile ilgili sorunlar,
Aşırı internet kullanımı sebebiyle okul, iş ve sosyal çevre ile ilgili problemler,
İnternette kalma süresi ile ilgili aileye, arkadaşa veya terapiste yalan söylemek, dürüst olmayan davranışlar sergilemek,
İnternete bağlı olduğu süre içerisinde duygulanımda değişikliğin olması, internetin olumsuz duygulardan (huzursuzluk, suçluluk, kaygı) kaçmak için kullanılması.

İnternet Bağımlılığı ve Çocuklar

Çocukların internet kullanımı ve günlük hayatta yapmış oldukları diğer etkinlikler arasında sağlıklı, iyi bir denge kurabilmelerine yardımcı olabilmek önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Çocuklar ve gençlerin internet bağımlısı olmasında etkileyici faktörler nelerdir?

Sosyal destek eksikliği •
Aile içi problemler
• Özgüven eksikliği
• Yalnızlık duygusu
• İçe ve dışa dönüklük

İnternet bağımlılığı konusunda yapılan araştırmalarda, bağımlılığı etkileyen serotonin ve dopaminden yetersiz sayıda bulunabileceği de ileri sürülmüştür. Serotonin, insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi verir ve eksikliği sıkılgan, depresif, yorgun bir ruh haline sebep olmaktadır. Dopamin ise, keyifli ve hayata daha bağlı yaşamayı
sağlamaktadır. Aşırı internet kullanımının bireylerin psikolojik durumunu değiştirdiği ve aşırı mutluluk hissi oluşturmasına yardımcı olduğu belirlenmiştir. Yalnızlık ve yetersizlik duygusu taşıyan, sosyal ortamda kendini rahat ifade edemeyen, fiziksel görünüşünden rahatsız ve özgüven eksikliği olan gençlerin de internet başında daha fazla zaman harcadıkları ve kişilerle iletişimlerini internet ortamından sağlamalarının da bağımlılık geliştirmelerinde büyük etken olduğu araştırmalarla belirtilmiştir. Ailesi ile iletişimi kötü olan gençler de internet ve sosyal paylaşım sitelerinde daha çok zaman geçirmektedirler. Ayrıca, sosyal fobi, depresyon, hiperaktivite bozukluğu ile ailede bağımlılığa karşı yatkınlık söz konusu ise çocuk ve gençlerin bağımlılık geliştirmeye daha yatkın oldukları yapılan çalışmalarca belirlenmiştir. Çocukların ve gençlerin internet kullanımına yönelik bağımlılık geliştirmemeleri ve interneti kullanırken sergiledikleri tutumlarını tespit etmek ve ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımına yönelik bilinç düzeylerinin arttırılmasını sağlamak için aşağıdaki sorulara dikkat etmek gerekmektedir;

• Çocuklar gün içerisinde ne kadar süreyi internet başında geçirmektedir?

• Çocukların internete erişim araçları nelerdir?

• Çocukların internette tercih etmiş oldukları içerikler nelerdir?

• Çocuklarının internet kullanımı ebeveynler tarafından denetliyor mu?

• Ebeveynlerin çocukların internet kullanımına yönelik aldığı önlemler nelerdir? • İnternetin çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir?