Dijital Vatandaşlık

Teknolojiyi ve teknolojiyle beraber hayatımıza giren dijital araçları doğru kullanmasını bilen, etik kurallara ve kişi haklarına dijital platformda da saygı duyan ve bu araçları güvenlik ve sorumluluk bilinciyle kullanmasını bilen kişiye dijital vatandaş denilmektedir. Dijital vatandaşlık ise kısaca, teknoloji kullanımı ile ilgili dijital vatandaşların sorumluluk sahibi davranış normları olarak tanımlanmaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde her geçen gün yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin sosyo- toplumsal yapıyı hızlı bir şekilde etkilemesi iyi bir vatandaş olma algısını iyi bir “dijital vatandaş” olma algısına çekmeye başlamıştır. İnsanlar artık yüz yüze etkileşimden daha çok çevrimiçi ortamlarda iletişime geçmeye başlamışlardır. Bu da iyi bir dijital vatandaş olma algısını, yani gerçek hayatta olduğu gibi sanal ortamda da hak, hukuk ve sorumluluklar çerçevesinde; etik algısını da gözeterek hareket etme gerekliliğini oluşturmaya başlamıştır.

Dijital vatandaş, bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, çevrimiçi davranışlarının etik sonuçlarını bilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, dijital dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru ve ahlaki davranışı teşvik eden vatandaştır. Bu çerçevede, iyi bir dijital vatandaş olma yolunda hem aileler bilinçlenmeli hem de aileler çocuklarını bilinçlendirmelidirler.

h-07