ANA SAYFA > TAVSİYELER > DİJİTAL OKURYAZARLIK

Dijital okuryazarlık; bilgi teknolojilerinin getirmiş olduğu fırsat, inovasyon ve yaratıcılığın farkında olma, bilginin geçerlilik ve güvenilirliğinden emin olma ve bu teknolojilerin kullanımının etik sorumluluğunu bilme ve bilgiyi eleştirel ve sistematik bir şekilde arama, toplama ve işleme fonksiyonlarını kapsamaktadır.

Dijital okuryazarlığı üç aşamada incelemek, kapsamını belirlemek adına önemlidir:

a) Teknoloji Dijital okuryazarlık; dijital alt yapının ve teknolojik araçların gelişmesiyle hız kazanmıştır. Bu açıdan dijital okuryazarlık günümüzde teknolojik araçların gelişmesi ve gelişen teknolojik araçların etkin kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır.

b) Eğitim-öğretim: Dijital okuryazarlığın diğer bir boyutu eğitim ve öğretim faaliyetleridir. İster bireysel bazda öğrenim olsun, ister sistematik olarak eğitim kurumlarında bir program veya müfredat bazında olsun, dijital vatandaşlık ve dijital okuryazarlık direkt olarak toplumsal anlamda eğitimli olmaya ve eğitim aracılığıyla toplumsal bilincin oluşturulmasına dayanmaktadır.

c) Etkileşim-iletişim boyutu; dijital okuryazarlığın son aşamasıdır. Dijital kaynakları kullanırken başkalarına zarar vermemek, bireysel yaşamı kolaylaştıracak şekilde kullanmak ve bu dijital araçları kullanırken iletişimin kurallarını bilmeyi gerektirmektedir. Başkalarıyla sanal ortamlarda iletişime geçerken iletişimin kimle gerçekleştiğinden emin olmak ve ileride gerçek hayatı etkileyecek, sıkıntı çıkaracak iletişimlerde ve yayınlarda bulunmamaktır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

*