Dijital Okur-Yazarlık

h-09

Dijital okur-yazarlık

Dijital okur-yazarlık; bilgi teknolojilerinin getirmiş olduğu fırsat, inovasyon ve yaratıcılığın farkında olma, bilginin geçerlilik ve güvenilirliğinden emin olma ve bu teknolojilerin kullanımının etik sorumluluğunu bilme ve bilgiyi eleştirel ve sistematik bir şekilde arama, toplama ve işleme fonksiyonlarını kapsamaktadır.

Dijital okur-yazarlığı üç aşamada incelemek, kapsamını belirlemek adına önemlidir.

 

a) Teknoloji Dijital okur-yazarlık, dijital alt yapının ve teknolojik araçların gelişmesiyle hız kazanmıştır. Bu açıdan dijital okur-yazarlık günümüzde teknolojik araçların gelişmesi ve gelişen teknolojik araçların etkin kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır.

b) Eğitim-öğretim Dijital okur-yazarlığın diğer bir boyutu eğitim ve öğretim faaliyetleridir. İster bireysel bazda öğrenim olsun, ister sistematik olarak eğitim kurumlarında bir program veya müfredat bazında olsun, dijital vatandaşlık ve dijital okur-yazarlık direkt olarak toplumsal anlamda eğitimli olmaya ve eğitim aracılığıyla toplumsal bilincin oluşturulmasına dayanmaktadır.

c) Etkileşim-iletişim boyutu, dijital okur-yazarlığın son aşamasıdır. Dijital kaynakları kullanırken başkalarına zarar vermemek, bireysel yaşamı kolaylaştıracak şekilde kullanmak ve bu dijital araçları kullanırken iletişimin kurallarını bilmeyi gerektirmektedir. Başkalarıyla sanal ortamlarda iletişime geçerken iletişimin kimle gerçekleştiğinden emin olmak ve ileride gerçek hayatı etkileyecek, sıkıntı çıkaracak iletişimlerde ve yayınlarda bulunmamaktır.